Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 59497/6696/18-04-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
59497/6696/18-04-2022 4.039,58 Καλλιέργεια
Ημερομηνία Δημοπρασίας 2/06/2022, ημέρα Πέπτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 10:45 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις