Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 31871/4420/28-02-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
31871/4420/28-02-2023 20.000,00 Καλλιέργεια

Σχετικές Αναρτήσεις