Δημοπρασία Π.Ε. Θεσπρωτίας 60211/7671/16-04-2024


Αριθμ. Διακήρυξης

Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό

Χρήση

60211/7671/16-04-2024

890,83

Κατασκευή λυόμενης
αποθήκης για ζωοτροφές

Ημερομηνία Δημοπρασίας 23/05/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις