Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 618833(4830)/05-11-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Χρήση
618833(4830)/05-11-2020 4.252,38 Αναπτυξιακή
Ημερομηνία Δημοπρασίας 14/12/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις