Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 819478(5306)30-11-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
819478(5306)30-11-2023 4.945 Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

Ημερομηνία Δημοπρασίας  16/01/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 09:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις