Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 819469(5305)30-11-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
819469(5305)30-11-2023 5.002 Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

Ημερομηνία Δημοπρασίας  16/01/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:15 π.μ. έως 09:30 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις