Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 819458(5304)30-11-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
819458(5304)30-11-2023 2.170,73 Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

Ημερομηνία Δημοπρασίας  16/01/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:30 π.μ. έως 09:45 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις