Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 819438(5302)30-11-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
819438(5302)30-11-2023 1.409,36 Δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα

Ημερομηνία Δημοπρασίας  16/01/2024, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις