Δημοπρασία Π.Ε. Θεσσαλονίκης 69865(348)29-01-2024

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
69865(348)29-01-2024 1.168,36 Καλλιέργεια

Ημερομηνία Δημοπρασίας  7/03/2024, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις