Δημοπρασία Π.Ε. Χαλκιδικής 671053(18191)20-10-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
671053(18191)20-10-2021 6.667 Επαγγελματικές
δραστηριότητες του πρωτογενούς τομέα
Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/11/2021 ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. έως 13:00 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις