Δημοπρασία Π.Ε. Χαλκιδικής 594104(15137)05-09-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
594104(15137)05-09-2023 530,00 Αναπτυξιακή 

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/10/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 09:45 π.μ. έως 10:00 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις