Δημοπρασία Π.Ε. Χαλκιδικής 594188(15138)05-09-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
594188(15138)05-09-2023 244,00 Αναπτυξιακή 

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/10/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις