Δημοπρασία Π.Ε. Χαλκιδικής 594305(15143)05-09-2023

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
594305(15143)05-09-2023 87,00 Αναπτυξιακή 

Ημερομηνία Δημοπρασίας  20/10/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:00 π.μ. 


Σχετικές Αναρτήσεις