Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά «Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων πλωτών περιπολικών σκαφών (κατά φάση έργο - Phasing)»

Σχετικές Αναρτήσεις