1η Τροποποίηση/Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά «Πρόσκληση για τη Δράση 1.6.1/2/μ «Τεχνικά έργα για την προστασία και την αποκατάσταση της βιοποικιλότητας και των οικοσυστημάτων / Έργα σε λιμνοθάλασσες (Μεταφερόμενα)»

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας


 

 

Σχετικές Αναρτήσεις