Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά «Πρόσκληση για τη Δράση 1.1.1: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες - (κατά φάση έργα - Phasing)»

 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Αλιείας και Θάλασσας


 

 

Σχετικές Αναρτήσεις