Πρόσκληση υποβολής προτάσεων που αφορά «Πρόσκληση για τη Δράση 1.1.1: «Αλιευτικοί λιμένες, τόποι εκφόρτωσης, ιχθυόσκαλες και καταφύγια για έργα χωρίς προπαρασκευαστικές ενέργειες - Μεταφερόμενα»

Σχετικές Αναρτήσεις