Ανάρτηση Πινάκων Αποτελεσμάτων Διοικητικού Ελέγχου των αιτήσεων ενίσχυσης που κατατέθηκαν από Φυσικά, Νομικά Πρόσωπα και Συλλογικά Σχήματα για ένταξη στη Δράση 4.1.2 / ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περιφέρεια Ηπείρου
 Περιφέρεια Θεσσαλίας
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας 
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περιφέρεια Αττικής 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
Πειφέρεια Κρήτης 

 

Περισσότερα...............

Σχετικές Αναρτήσεις