Αναλύσεις – Μελέτες

 

«Οι πληροφορίες και απόψεις που παρουσιάζονται στις παραπάνω μελέτες είναι αυτές των συγγραφέων και δεν αντικατοπτρίζουν υποχρεωτικά την τρέχουσα επίσημη άποψη του ΥΠΑΑΤ. Τόσο το ΥΠΑΑΤ, όσο και οι εποπτευόμενοι φορείς του, καθώς και όσοι ενεργούν για λογαριασμό τους, δεν είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνοι για τη χρήση που μπορεί να γίνει στις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτές τις σελίδες»