ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθµ. ΣΟΧ1/2016 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ενός (1) ατόμου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών  του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου που εδρεύει στο Ξυλόκαστρο

Ημερομηνία έναρξης υποβολής αιτήσεων : Τετάρτη 25 Μαϊου 2016
Ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων    :  Παρασκευή 03 Ιουνίου 2016
 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
 

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών στο πλαίσιο υλοποίησης των εργαστηριακών ελέγχων των δικαιούχων της Δράσης 2.1 «Προστασία των ευαίσθητων στα νιτρικά περιοχών» του Γεωργοπεριβαλλοντικού μέτρου 2.1.4 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2007-2013 του Τμήματος Γεωργικών Εφαρμογών και Αναλύσεων Λιπασμάτων Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (Ξυλόκαστρο)

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης που αρχίζει  17/06/2016 και λήγει 27/06/2016

Σχετικές Αναρτήσεις