Συμπεράσματα Μελετών για την αξιολόγηση της Νέας ΚΑΠ

Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ανέθεσε την εκπόνηση 13 περιφερειακών μελετών, με στόχο την αξιολόγηση της επίδρασης της Νέας Κ.Α.Π. και των νέων δεδομένων στον αγροτικό τομέα. Τα συμπεράσματα των μελετών παρατίθενται στη συνέχεια και αφορούν στις περιφέρειες της χώρας:

Σχετικές Αναρτήσεις

Για τον Αγρότη

Για τον Πολίτη