Ενημερωτικά φυλλάδια φυτ.παραγ.(μελετών για την ΚΑΠ)

Eνημερωτικά φυλλάδια των κυριότερων τομέων και προϊόντων της Φυτικής Παραγωγής που περιλαμβάνουν τα προβλήματα και τις προοπτικές καθώς επίσης και τις κατευθυντήριες γραμμές για την ανάπτυξη ή/και αναδιάρθρωση του κάθε τομέα, με βάση τις προτάσεις και τα συμπεράσματα των περιφερειακών μελετών, σε εφαρμογή της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Κ.Α.Π) καθώς επίσης και τις απόψεις των αρμόδιων κάθετων Διευθύνσεων του Υπ.Α.Α.Τ.

 ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΟΜΕΩΝ

Σχετικές Αναρτήσεις

Για τον Αγρότη

Για τον Πολίτη