Πρόσκληση 3549/27-09-2023 Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για την δράση 3.1.2 «Στήριξη για νέα συμμετοχή σε εθνικά συστήματα ποιότητας» του ΠΑΑ 2014-2022

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις