ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΙΜΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ»