Τροποποίηση της ΥΑ αριθ. 712/102208/14.04.2022 «Καθορισμός πλαισίου εφαρμογής της Δράσης 5.1.2 «Επενδύσεις πρόληψης και προστασίας του ζωικού κεφαλαίου από μεταδοτικές ασθένειες και φυσικές καταστροφές» του Μέτρου 5

 

Περισσότερα...............

 

Σχετικές Αναρτήσεις