Αναρτήσεις Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης & Ελέγχου Ν. Αιτωλοακαρνανίας

ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ν. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση: ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΥ 12,ΑΓΡΙΝΙΟ - N. ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ


T.κ.: 30131 - Τ.Θ. 131
Τηλέφωνα: 2641022656 / 2641026414
Fax: 2641026414
e-mail:

Σχετικές Αναρτήσεις