Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης τμήματος του αριθ. 665 αγροτεμαχίου αναδασμού ΜΠΟΪΔΑ-ΜΑΥΡΗΣ, στη θέση Βάλτος, Δήμου Ζηρού, νομού Πρέβεζας, εμβαδού 199.933,5 τ.μ., για γεωργική χρήση

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
2571/306600/13-10-2022 199.933,50 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 22/11/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ.  

Σχετικές Αναρτήσεις