Διακήρυξη δημοπρασίας για την παραχώρηση με τίμημα της χρήσης ακινήτου μετά υφισταμένων κτηρίων, εμβαδού 14.977,2 τ.μ. που βρίσκεται στο αγρόκτημα Νέας Σεβάστειας, Δήμου Δράμας, της Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, για αναπτυξιακούς σκοπούς

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
2702/329162/02-11-2022 14.977,20 Αναπτυξιακή
Ημερομηνία Δημοπρασίας 06/12/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις