Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 668942(30430)/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
668942(30430)/03-12-2020 11.606,30 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 09:00 π.μ. έως 09:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις