Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 551790/19742/11-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό

Χρήση

551790/19742/11-08-2023

8.000

Κτηνοτροφική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  15/09/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:45 π.μ. έως 11:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις