Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 668953(30432)/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
668953(30432)/03-12-2020 11.606,31 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις