Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 668960(30434)/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
668960(30434)/03-12-2020 11.613,47 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις