Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 668965(30435)/03-12-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
668965(30435)/03-12-2020 8.227 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/01/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις