Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 29768(1232)/19-01-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
29768(1232)/19-01-2021 11.608,00 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 26/02/2021, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις