Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 61401(2619)/02-02-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
61401(2619)/02-02-2021 28.063 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 09/03/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις