ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ: Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 162772(6878)/29-03-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
162772(6878)/29-03-2021 48,83 Αναπτυξιακή
Ημερομηνία Δημοπρασίας 5/05/2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις