Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 5304319(22212)/02-09-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
5304319(22212)/02-09-2021 20.466 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/10/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις