Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 549081(23007)/02-09-2021

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
549081(23007)/02-09-2021 4.923 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/10/2021, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:30 π.μ. έως 11:00 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις