Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 650408(23562)14-09-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)Τοπογραφικό    Χρήση
650408(23562)14-09-2022 13.684 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 25/10/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις