Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 549839/19670/10-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό

Χρήση

549839/19670/10-08-2023

8.000

Κτηνοτροφική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  15/09/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις