Δημοπρασία Π.Ε. Ημαθίας 552783/19773/11-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό

Χρήση

552783/19773/11-08-2023

34.506

Αγροτική

Ημερομηνία Δημοπρασίας  15/09/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:30 π.μ. έως 12:00 μ.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις