Δημοπρασία Π.Ε. Ιωαννίνων 71570/2000/11-05-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
71570/2000/11-05-2022 46.981,05 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού
Ημερομηνία Δημοπρασίας 21/06/2022, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις