Δημοπρασία Π.Ε. Καλύμνου 7535/08-08-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

7535/08-08-2023

500,13

Ημερομηνία Δημοπρασίας  15/09/2023, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις