Δημοπρασία Π.Ε. Καλύμνου 9104/21-09-2023


Αριθμ. Διακήρυξης


Έκταση (τ.μ) 

9104/21-09-2023

500,13

Ημερομηνία Δημοπρασίας  24/10/2023, ημέρα Τρίτη, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.


Σχετικές Αναρτήσεις