Δημοπρασία Π.Ε. Κέρκυρας 108610/44897/09-12-2019

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) - Τοπογραφικό   Χρήση
108610/44897/09-12-2019 9.663,73 Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 15/01/2020, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις