Δημοπρασία Π.Ε. Κέρκυρας 10217/4497/05-02-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ) Τοπογραφικό   Χρήση
10217/4497/05-02-2020
9.663,73  
Γεωργική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 28/02/2020, ημέρα Παρασκευή, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:15 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις