Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 220764/04-09-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
220764/04-09-2020 242,85 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:00 π.μ. έως 10:15 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις