Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 221140/04-09-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
221140/04-09-2020 247,75 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 10:15 π.μ. έως 10:30 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις