Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 220999/04-09-2020

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
220999/04-09-2020 242,85 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 12/10/2020, ημέρα Δευτέρα, ώρα έναρξης 11:00 π.μ. έως 11:5 π.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις