Δημοπρασία Π.Ε. Μαγνησίας 31345/26-01-2022

Αριθμ. Διακήρυξης
Έκταση (τ.μ)  Χρήση
31345/26-01-2022 270,46 Αποθηκευτική
Ημερομηνία Δημοπρασίας 02/03/2022, ημέρα Τετάρτη, ώρα έναρξης 12:30 μ.μ. έως 12:45 μ.μ.

Σχετικές Αναρτήσεις